Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Levende Oslo
 
Økt byliv i Oslo sentrum
Økt byliv i Oslo sentrum
Levende Oslo har som mål å oppnå økt byliv i Oslo sentrum, men hva skal til for å oppnå målet? For å få mer kunnskap om bylivet i sentrum ble Gehl Architects engasjert i 2012 for å kartlegge og analysere bylivet i sentrum. Nå foreligger rapporten som sammenfatter resultatene fra bylivsundersøkelsen og som peker på mulige tiltak for økt byliv i Oslo sentrum. (26.03.14)
 
Folk i sentrum telles
Folk i sentrum telles
I dag tirsdag 11. juni og lørdag 15. juni blir folks aktivitet i Oslo sentrum talt og kartlagt. Tellingen inngår i Levende Oslos arbeid med bylivsundersøkelsen som skal gi felles kompetanse om bylivet i Oslo sentrum. Sommertellingen, som gjennomføres denne uken, er den siste av tre tellinger som vil bidra med viktige data til fagrapporten som vil være ferdig mot slutten av året. (21.02.14)
 
Behov for bedre tilgjengelighet på Karl Johan
Behov for bedre tilgjengelighet på Karl Johan
For å bidra til å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig har Levende Oslo kartlagt i hvilken grad alle brukergrupper har enkel tilgang til publikumsrettede virksomheter  i Karl Johans gate. Samtidig er bygningenes verneverdi  registrert. Resultatene fra undersøkelsen foreligger nå og viser et forbedringspotensial  for at alle brukergrupper enkelt skal kunne besøke butikker, cafeer o.l. (21.02.14)